Duurzame mobiliteit

Waar gaan we naartoe in 2030?

De Deventer bedrijventerreinen zijn in 2030 grotendeels duurzaam en goed ontsloten via weg en water. De auto maakt steeds minder vanzelfsprekend onderdeel uit van de reis

van de werknemers en bezoekers op het bedrijventerrein. Werknemers en leveranciers kunnen flexibel (Mobility as a Service: MaaS) en met elke schone vorm van vervoer het bedrijventerrein bereiken en fossielvrij laden. In combinatie met robuuste parkeeroplossingen heeft dit geresulteerd in een afname van de parkeerdruk. De wegen op bedrijventerreinen zijn veilig voor langzaam verkeer en nodigen uit om op de fiets naar het werk te gaan.

Het goederenvervoer doen we steeds slimmer en schoner. Er vindt meer vervoer van goederen plaats over water. Via een hub vindt duurzame overslag van goederen plaats, die op een slimme en gecoördineerde wijze worden afgeleverd op bestemmingen in de binnenstad, de wijken en op een deel van de bedrijventerreinen. Het goederenvervoer is voor een belangrijk deel overgeschakeld op schone(re) brandstoffen. De realisatie van een waterstoftankstation heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling. Hierbij hoort ook de ontwikkeling van een mobiliteitscentrum op A1 Bedrijvenpark. Op deze manier dragen de Deventer bedrijventerreinen bij de aan de economische vitaliteit van de gehele stad.

Duurzame mobiliteit - Deventer