Energie & Klimaat

Waar krijgen bedrijven energie van in 2030?

In Deventer vindt 36% van het energieverbruik plaats bij bedrijven waarvan een groot deel op de bedrijventerreinen. Bedrijven geven aan vanuit kostenefficiency, imago en maatschappelijke bijdrage te willen besparen en te willen investeren in verduurzaming.

Bovendien is er potentie om duurzame opwek op daken en op de terreinen te realiseren.

De bedrijventerreinen leveren in 2030 een belangrijke bijdrage aan de energietransitie van Deventer door plaatsing van zonnepanelen op daken en overkappingen boven parkeerplaatsen. Door de combinatie van zonnepanelen en investeringen in energiezuinige maatregelen is een belangrijk deel van de kleinverbruikers van energie zelfvoorzienend.

Er zijn stappen gezet op het gebied van opslag van zonne-energie, gesloten energiesystemen tussen bedrijven en de omzetting naar andere energievormen o.a. door toepassing van waterstof. De biogasleiding is operationeel en voorziet een aantal bedrijven van groen gas. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van proceswarmte en waterstof passen we toe op pilot locaties in Deventer.

Energie en klimaat in Deventer

TransitieMakers-Deventer

Energieregisseurs Deventer

Voor veel bedrijven zijn de energiekosten in de laatste maanden flink gestegen. Om die reden overwegen steeds meer ondernemers om hun bedrijfspand (verder) te verduurzamen. Maar welk stappenplan past bij uw situatie? En welke middelen zijn hiervoor beschikbaar?

Om u bij deze en andere vragen te helpen, kunt u vrijblijvend de hulp inschakelen van de energieregisseurs van Deventer Economisch Perspectief (DEP), het samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, gemeente en onderwijs.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan een kijkje op hun website.