Geupload bestand

Port of Deventer

Het bedrijventerrein Bergweide 4 biedt met name kansen voor productiebedrijven, zware industrie en watergebonden bedrijvigheid. Bedrijventerrein Bergweide 4 is de afgelopen jaren totaal vernieuwd. Vooral productiebedrijven voelen zich hier thuis. Dankzij het Basiskanaal en een drietal havenarmen is Bergweide 4 ook uitstekend over water bereikbaar. Mogelijkheden dus voor watergebonden bedrijven. Ook zware industrie (milieucategorie 5) is hier welkom. De bedrijvigheid vormt dan ook een bont palet van drukkerijen, houthandels, garagebedrijven, chemische industrie, zand- en grinthandel, diervoederproducenten, levensmiddelenproducenten, enzovoorts. Er is een beperkt aantal kantoorpanden.

img281

Hoe het nu is...

Water vormt de ‘blauwe draad’ door de Port of Deventer: het terrein ligt rond drie havenarmen, die via het Basiskanaal verbonden zijn met de IJssel. De sluis is zeer recent compleet gerenoveerd. Bergweide 4 is dan ook de ideale locatie voor watergebonden bedrijven Ook de zware industrie is hier welkom. De bedrijvigheid varieert van productie, grafimedia, technische handel en groothandel, tot kleinere productiebedrijven en dienstverleners. Bergweide 4 is een van de oudere bedrijventerreinen van Deventer, maar dankzij een recente revitalisatie helemaal up-to-date. Recent zijn de wegen vernieuwd en ingericht voor vrachtverkeer. Ingeklemd tussen twee uitvalswegen is het terrein goed bereikbaar over de weg.

Cijfers en meer

Speerpunt binnenhavens
Oppervlakte 154 ha (combinatie)
Milieucategorie 2-5
Bedrijven 115
Pt-ft personeel 2000
Zichtlocaties ja
Watergebonden ja
Sluis 100 x 11,8 meter

Er is ruimte voor schepen tot maximaal 2.000 ton en 3 meter diepgang. De sluis biedt 15 ligplaatsen tot 2.000 ton en 4 ligplaatsen buiten de sluis.

…in de Spotlight!

Port of Deventer

Van agrohaven met een regionale functie moet Port of Deventer binnen nu en een krappe tien jaar doorgroeien naar een veelzijdige binnenhaven. “De ambities zijn groot, maar terecht” zegt Theo van Raaij, coördinator beroepshaven Port of Deventer. Want de Port of Deventer vervult een sleutelpositie als beroepshaven in het hoofdnetwerk van spoor-, auto-, en waterwegen voor personen- en goederen vervoer. Met als ambities om de groeimotor te zijn voor duurzame regionale economie.

 

Time Equities

Op de vraag waarom zij juist in Deventer vastgoed wilden, kan John Schepens, Director of Acquisitions and Asset Management bij Time Equities, Inc. (TEI), kort zijn.

‘Eigenlijk was het toeval. Wij zijn altijd op zoek naar mooie locaties buiten de randstad. Munsterstraat was een start, maar de Staverenstraat was echt een uitzonderlijke kans. Tel daar de fantastische binnenstad met alle karakteristieke en historische elementen, bereikbaarheid én ruimte bij op en de randvoorwaarden voor een prettig ondernemersklimaat zijn geboren. Ik sta er zelf eigenlijk ook van te kijken dat we dat nu pas ontdekt hebben.’

Benieuwd naar zijn hele verhaal? Je leest het hier!

 

Typisch Port of Deventer

Dankzij de revitalisering van 15 jaar terug is de openbare ruimte op Bergweide functioneel en goed op orde. Het is een modern, gemengd bedrijventerrein. De sfeer van de haven maakt het gebied aan de noordrand ook voor kantoren aantrekkelijk. Er is ruimte voor zware industrie en watergebonden activiteiten als de aanvoer van grondstoffen voor veevoer, de aanvoer van zand en grind voor o.a. de productie van asfalt en beton en de aanvoer van hout. Langs de beide uitvalswegen zijn veel zichtlocaties te vinden.

Beschikbaarheid?

Momenteel is er geen beschikbaarheid van bouwkavels op dit bedrijventerrein. Voor een zoekopdracht naar bestaand vastgoed op dit bedrijventerrein verwijzen wij graag naar de bedrijfsmakelaars.

Toekomstprofiel

In 2030 spreken we niet meer over Bergweide 4, maar over Port of Deventer; een bruisende haven met een regionale functie op het gebied van container en bulkvervoer. Het is de vestigingslocatie voor bedrijven in de maakindustrie, logistiek en agrofood in de hogere milieucategorieën. Containervervoer is een modaliteit waar Deventer bedrijven veel gebruik van maken. Tegelijkertijd biedt het terrein ruimte aan de maakindustrie en is het de spil in de verwerking en verwaarding van afval en grondstoffen, een sector die kansrijk is en steeds meer ruimte zoekt. Hiervoor is ruimte gemaakt door herverkaveling en herstructurering. Port of Deventer is de plek waar flink geïnvesteerd is en wordt in energietransitie, circulariteit en duurzaamheid in al haar facetten. En tegelijkertijd is er geïnvesteerd in vergroening van het terrein, zijn er maatregelen genomen op het gebied van waterretentie, zijn er plekken aangelegd voor pauzerecreatie, is de veiligheid voor fietsers en wandelaars aanzienlijk verbeterd en is de beroepshaven weer zichtbaar.

Contact

Bedrijvenparkmanagement: | Postbus 635 | 7400 AP Deventer
Parkmanager: Mark van Mast | T 06-10983746 | m.vanmast@pmdeventer.nl
Bedrijvenloket gemeente Deventer: Theo van Raaij en Marthijn Koorenhof | gemeentelijk accountmanager | 0570 – 69 51 86 | accountmanagement@deventer.nl